Schoolreizen en kamp

De groepen 1-2 werken met een tweejarige cyclus. Het ene jaar wordt er op school een kleuterfeest georganiseerd en het andere jaar gaan ze op schoolreis. Voor de groepen 3 t/m 6 worden jaarlijkse schoolreizen georganiseerd. De groepen 7 en 8 gaan op schoolkamp.  Tijdens het kamp staat het groepsgevoel centraal. Er worden verschillende leuke […]

Projecten en thema’s

Gedurende het schooljaar werken we aan twee thematische projecten. Allereerst nemen we altijd deel aan de Kinderboekenweek. Daarnaast kiezen we als tweede project voor een maatschappelijk thema dat aansluit bij de belevingswereld van de kinderen.  In de groepen 1 en 2 wordt er voortdurend gewerkt in thema’s. Het thema staat centraal in het gehele aanbod; […]

Maandsluiting

Elke groep verzorgt één keer per jaar, voor de andere kinderen van de school, een viering. Er worden liedjes, dansjes en toneelstukjes ingestudeerd en opgevoerd. Ook de ouders/verzorgers van de kinderen in de groep worden uitgenodigd om te komen kijken. Tijdens het oefenen en de uitvoering van de maandsluiting worden de creatieve talenten van de […]

Judo in de school

Judo draagt bij aan de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Tijdens de lessen ontwikkelen kinderen zelfvertrouwen, discipline en doorzettingsvermogen. Dit zijn  karaktereigenschappen die belangrijk zijn voor succes en om gerespecteerd te worden in onze school en maatschappij. Daarom bieden wij regelmatig judo-trainingen verzorgd door een ervaren trainer. Met judomatten en judopakken wordt de speelzaal […]