Schooltijden

Bij ons op school werken we met het  vijf-gelijke-dagen model, elke dag hebben de leerlingen dezelfde lestijden.

De lestijden zijn dan van 8.30 uur tot 14.00 uur.

Uitgangspunten van het continurooster:

  • Kinderen zorgen voor hun eigen lunch.
  • De groepsleerkracht is in zijn/haar groep tijdens de lunch.
  • Er is voldoende ruimte voor beweging tijdens de lunchpauze.

VOORDELEN VAN HET 5-GELIJKE-DAGEN ROOSTER ZIJN ONDER ANDERE:

  • Veel structuur en duidelijkheid voor kinderen, personeel en ouders.
  • Vijf dagen in dezelfde structuur zorgt voor een terugkerend dagritme. In een ‘traditioneel’ rooster hebben kinderen minder rust door het wisselende dagritme.
  • Pedagogisch: dezelfde begeleiding gedurende de hele dag voor de kinderen. Bijvoorbeeld samen lunchen met de leerkracht, en niet naar de tussenschoolse opvang.
  • Na schooltijd is er voor kinderen meer tijd voor spelen, culturele activiteiten, sport, etc.

Elke schooldag begint 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur. Vanaf 8.20 uur mogen de kinderen naar binnen.