Gedurende het schooljaar werken we aan twee thematische projecten. Allereerst nemen we altijd deel aan de Kinderboekenweek. Daarnaast kiezen we als tweede project voor een maatschappelijk thema dat aansluit bij de belevingswereld van de kinderen.  In de groepen 1 en 2 wordt er voortdurend gewerkt in thema’s. Het thema staat centraal in het gehele aanbod; taal, rekenen, muziek en spel.

Geef een reactie