Aanmelden en word je vier?

Beste oriënterende ouder(s)/verzorger(s)

Als uw kind vier jaar wordt mag het naar de basisschool. Veel ouders melden hun dochter/zoon ruim voor deze leeftijd aan. U kunt dit op onze school doen zo gauw uw kind drie jaar is.

De aanmelding op onze school gaat als volgt:

Na de definitieve inschrijving verloopt de verdere gang van zaken als volgt: