Vertrouwenspersoon

Als u klachten heeft over de gang van zaken op school, verwachten wij dat u dit eerst bespreekt met de betreffende groepsleerkracht. Als u van mening bent dat het overleg te weinig oplevert, dan kunt u contact opnemen met de directeur. 

Wanneer u een klacht over onze school heeft, waarvan u vindt dat deze klacht niet met de groepsleerkracht of de directeur besproken kan worden, of u bent van mening dat deze klacht gemeld moet worden, dan kunt u zich wenden tot de interne vertrouwenspersoon. 

Dat zijn Daphne van den Dikkenberg (daphnevandendikkenberg@basisschooljanligthart.nl) en Fieke Jolink (fiekejolink@basisschooljanligthart.nl) binnen onze school.