POWER-training

Op onze school wordt er POWER training gegeven. POWER staat voor Positief, Omgang, Weerbaarheid, Eigenheid en Rust. Wekelijks worden er kleine groepen leerlingen (uit de groepen 4-5-6) onder schooltijd apart genomen om te werken aan zelfvertrouwen en weerbaarheid.  

De training bestaat uit vier blokken:

Ieder blok bestaat uit drie lessen. Dit betekent dat de POWER- cyclus uit 12 weken bestaat. De lessen duren 45 minuten.  De lessen zijn afwisselend. Zo zijn er (tik)spellen om even de energie kwijt te kunnen, gerichte houdingen worden getraind met oefeningen en wordt er aan het einde van iedere les een ontspanningsoefening gedaan zodat de leerlingen weer mindfull en met aandacht voor het hier en nu terug naar de klas gaan. 

Bij de start van de training vullen de kinderen een ik-rapport in. Hierin geven de kinderen zelf aan welke dingen er al heel erg goed gaan en welke onderdelen nog wat extra aandacht behoeven. Denk hierbij aan vragen zoals; Ik vind het fijn om complimenten te krijgen, ik heb vertrouwen in mezelf, ik vertel aan een ander hoe ik mij voel, etc. Daarnaast worden er start- gesprekken met ouders en kind gevoerd.  Tijdens dat gesprek wordt het ik- rapport besproken. Ouders krijgen dan ook de mogelijkheid om zelf nog aandachtspunten van het kind aan te kaarten.  

Aan het einde van de lessencyclus vullen de kinderen nogmaals het ik- rapport in. Zo kunnen we de rapporten vergelijken en kijken of er verbetering is gekomen op de verschillende onderdelen. Ook is er tijdens de les een feestelijke afsluiting met de POWER- groep. Kinderen ontvangen dan een certificaat en een kort verslagje van de training.  

Ouders krijgen tijdens de training per blok een mail met hierin een aantal oefeningen om thuis te doen. Zo kan de training ook thuis geoefend worden.