POWER-training

POWER staat voor Positief, Omgang, Weerbaarheid, Eigenheid en Rust.

Twee keer per jaar worden er door onze gedragsspecialist i.o.m. de leerkrachten kleine groepjes leerlingen (uit de groepen 4-5-6) geformeerd, die wel wat extra ondersteuning kunnen gebruiken om weerbaarder en zelfverzekerder over te komen.

Gedurende een periode van 12 weken oefenen de leerlingen, middels wekelijkse lessen van 45 minuten, met allerlei situaties die zij in de dagelijkse praktijk tegenkomen. De leerlingen ervaren dat zij middels hun lichaamshouding en ademhaling een veel sterkere uitstraling kunnen geven. De kracht zit in het centrum: in de buik.

De lessen zijn afwisselend. Zo zijn er (tik)spellen om even de energie kwijt te kunnen, gerichte houdingen worden getraind met oefeningen en er wordt aan het einde van iedere les een ontspanningsoefening gedaan zodat de leerlingen weer mindfull en met aandacht voor het hier en nu terug naar de klas gaan.

We werken met 4 blokken tijdens de POWER training:

Ieder blok bestaat uit 3 lessen. Dit betekent dat een ´POWER- cyclus´ 12- weken duurt.

Bij aanvang van de POWER training wordt samen met de kinderen een contract opgesteld met hierin de doelen waaraan zij graag zouden willen werken.
Aan het einde van de training is er een feestelijke afsluiting, waarbij ouders en broertjes/zusjes aanwezig mogen zijn, en worden deze doelen met de kinderen geëvalueerd.

Tijdens de eerste cyclus met lessen is er een onderzoek gedaan naar de effecten van de training. Hieruit zijn de volgende conclusies getrokken:

De resultaten laten zien dat de POWER training, zoals die is uitgevoerd op basisschool Jan Ligthart, een significant effect heeft op het zelfvertrouwen van de kinderen. De training vergroot het zelfvertrouwen van de deelnemende kinderen. Ook heeft het onderzoek aangetoond dat er geen significant verschil is tussen jongens en meisjes bij de start van de training en dat dit verschil ook niet gaandeweg de training ontstaat. Hieruit kan voorzichtig geconcludeerd worden dat de training geschikt is voor zowel jongens als meisjes, als het om zelfvertrouwen gaat.

Daarnaast heeft het praktijkonderzoek geleid tot een evaluatie van de training. Uit de evaluatie van de training kan geconcludeerd worden dat de POWER training als overwegend positief wordt ervaren. De reacties van zowel de leerlingen als de ouders en verzorgers zijn positief. De training wordt ervaren als leuk, leerzaam en relevant.

De oefeningen sluiten aan bij de situaties van leerlingen uit het dagelijks leven. Ook blijkt het gedrag van de leerlingen in positieve zin te veranderen. De leerlingen durven vaker op medeleerlingen af te stappen, kunnen een compliment in ontvangst nemen en kunnen een betere inschatting maken van hun eigen kunnen.

de POWER specialisten.