WE STELLEN ONS GRAAG EVEN VOOR

Dit zijn wij. Het team van openbare basisschool Jan Ligthart aan de Talmastraat 1 in Zelhem. We stellen ons graag aan u voor. Tegelijkertijd weten we dat de school niet om ons als team draait, maar om uw kind. We maken daarom graag eens kennis. Klik hier voor een afspraak.

JLS-197

Marill

Groep 1/2A (ma t/m vrij) 

Een veilige en uitdagende omgeving creëren waarin kinderen kunnen uitblinken in wie zij zijn, dat is mijn doel als leerkracht! Vanuit vertrouwen en een rijke leeromgeving hoop ik dat kinderen zich uitgenodigd voelen om dingen in te brengen, dingen te ontdekken en zichzelf te ontwikkelen.

JLS-178

Marian

Groep 1/2B (ma – di – vrij)

Als oud-‘klosser’ heb ik destijds gekozen voor het werken met kleuters. Een keuze waarvan ik nooit spijt heb gehad. Ik werk met veel plezier en hoop dit over te brengen op de kinderen. Wil je met plezier terugkijken op de kleuterperiode…wees welkom op de Jan Ligthartschool.

JLS-249

Renske

Groep 1/2B (wo – do)

Op onze school is er aandacht voor alle kinderen. Voor met name de rustige en teruggetrokken kinderen hebben wij onze eigen weerbaarheidstraining: POWER!  Als POWER-trainer hoop ik dat alle kinderen aan het eind van groep 8 met een gezonde dosis POWER mogen door stromen naar het V.O.

JLS-180

Carmen

Groep 3 (ma – di – wo)

Ik kan er echt van genieten als kinderen gaan stralen wanneer ze een moeilijke opdracht “eindelijk” snappen. Ik vind het belangrijk om kinderen bewust te maken van hun eigen werkhouding en ze zelfvertrouwen te geven, zodat ze alles eruit halen wat erin zit en ze een goed gevoel krijgen over zichzelf.

JLS-348

Fieke

Groep 3 (do -vrij )

Als teamlid van de ‘Jan Ligthart’ in Zelhem wil ik een positieve, oplossingsgerichte, actieve en enthousiaste leerkracht zijn. Ik heb inmiddels ruime ervaring in het basisonderwijs en heb de charme van alle leeftijdsgroepen mogen ervaren. ‘Never a dull moment’ maakt voor mij het onderwijs aantrekkelijk, ik houd namelijk van afwisseling en nieuwe uitdagingen en wil graag elk kind zijn talenten leren ontdekken en ontwikkelen.

JLS-137

Melissa

Groep 4 (ma- di- woe)

Als leerkracht ben ik er voor alle kinderen, zodat zij zich veilig en prettig voelen in de groep. Ieder kind is anders en verdient mijn vertrouwen. Ik probeer dat vertrouwen uit te stralen, zodat ieder kind zich op zijn eigen manier kan ontplooien. Zowel cognitief alsook sociaal-emotioneel.

JLS-135

Ronella

Groep 4 (do – vrij)

Op onze school werken we met een enthousiast team waarin ik mij prettig voel.  Naast respect hebben voor elkaar, vind ik het belangrijk om zoveel mogelijk van het positieve uit te gaan. Ieder kind heeft zijn eigen talent en is ergens goed in. Daarom vind ik naast de vakken taal, rekenen en spelling ook de creatieve vakken erg leuk en belangrijk.

colorful-markers

Leonie

Groep 5 (woe – do – vrij)

Op onze school vind ik het belangrijk dat een kind met plezier naar school gaat. Naast het lesgeven vanuit de verschillende methodes, kan ik als leerkracht in de klas ook erg genieten van onverwachte leermomenten uit spontane situaties. Ook vind ik het belangrijk dat er naast het werk ook tijd is voor informele momenten. Uit die momenten komt ook veel moois naar voren, zowel op het gebied van leren als van de sfeer in de groep. Als een kind zich goed en prettig voelt, komt dit het leerproces op veel verschillende vlakken ten goede.

colorful-markers

Ingeborg

Groep 5 (ma – di)

Groep 6 (woe)

Ondersteuning (do-vrij)

Als leerkracht wil ik alle leerlingen uitdagen en ondersteunen om er het beste uit te halen. Iedere leerling heeft een eigen leertempo en ontwikkelmogelijkheden. Ik vind het belangrijk dat je als leerkracht meebeweegt met de leerlingen. Ik wil voor de leerlingen een coach zijn in hun leerproces. Het geven van vertrouwen vind ik daarbij belangrijk. Elk kind moet zich veilig en prettig voelen op school en in de klas.

JLS-298

Wilco

Groep 6 (ma- di – do – vrij)

Obs Jan Ligthart staat voor Eigen-Wijs-Worden. Ik wil dat iedereen tot leren komt binnen de “Eigen” mogelijkheden. “Wijs”heid staat niet alleen voor kennis, maar zeker ook in de omgang met anderen. Bij “Worden” denk ik aan de toekomst van het kind. Naast de vraag: “Wat?”, is ook belangrijk: “Wie je wilt worden?” Ik ben leerkracht geworden, omdat dit me past en ik zo mezelf kan zijn.

JLS-347

Brechtje

Groep 7 (ma-di-woe-do)

Vertrouwen is voor mij het sleutelwoord. De kinderen in je klas moeten zich fijn voelen. Vertrouwen is geloven in de talenten van de kinderen.

Casper

Groep 7 (vrij)

Onderwijsondersteuner (di-woe)

colorful-markers

Kim

Groep 8 (ma t/m vrij)

Een fijne en veilige sfeer in de klas vind ik erg belangrijk. Dan kunnen kinderen zich het beste ontwikkelen. Ik geniet van het magisch moment als bij kinderen het kwartje gevallen is. De blijdschap op het gezicht van het kind straalt direct over op jouw gezicht. Het is zo mooi om kinderen iets te mogen leren.

colorful-markers

Jasmijn

Groep 1/2A (ma t/m vrij)

AU7A7583

Gerri

Onderwijsondersteuner

Ik vind het belangrijk om kinderen een goede basis aan te leren. Hierbij staat de ontwikkeling van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid voor mij centraal. Daarnaast stimuleer ik de fantasie, creativiteit en het  spelenderwijs leren van kinderen. Een fijne, plezierige basisschooltijd bij ons op school: dat is waar ik aan wil bijdragen!

colorful-markers

Daphne

Onderwijsondersteuner (ma t/m vrij)

Ik vind het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn. Iedereen is tenslotte uniek en leert op zijn of haar manier. In mijn werk streef ik ernaar om te leren van en met elkaar in een gezellige sfeer, waarbij kinderen zich ontwikkelen op hun eigen manier.

JLS-221

Melanie

Intern Begeleider

Zorg dragen voor de ontwikkeling van al onze kinderen; daar sta ik voor. Kinderen tot ontwikkeling laten komen en ze dingen zien doen die ze voorheen niet lieten zien. Door samen met de leerkrachten naar kinderen te kijken, bereiken dat ze stap voor stap verder gaan en uiteindelijk er klaar voor zijn om de stap naar het voortgezet onderwijs maken.

colorful-markers

Michel

Directeur