WE STELLEN ONS GRAAG EVEN VOOR

Dit zijn wij. Het team van openbare basisschool Jan Ligthart aan de Talmastraat 1 in Zelhem. We stellen ons graag aan u voor. Tegelijkertijd weten we dat de school niet om ons als team draait, maar om uw kind. We maken daarom graag eens kennis. Klik hier voor een afspraak.

Naar school gaan betekent nieuwe kansen, nieuwe vriendschappen en nieuwe ontdekkingen. We werken op de Jan Ligthart samen aan de groei en ontwikkeling van jullie kinderen, niet alleen op verstandelijk gebied, maar ook op sociaal, emotioneel en creatief vlak.

Op de Jan Ligthart geloven we in het creëren van een positieve leeromgeving waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt. We moedigen nieuwsgierigheid, creativiteit en een liefde voor leren aan. Het verbeteren van een persoonlijk record vind ik is net zo belangrijk is als kampioen worden.

Marill

Marill

Groep 1/2A (woe – do) 

Een veilige en uitdagende omgeving creëren waarin kinderen kunnen uitblinken in wie zij zijn, dat is mijn doel als leerkracht! Vanuit vertrouwen en een rijke leeromgeving hoop ik dat kinderen zich uitgenodigd voelen om dingen in te brengen, dingen te ontdekken en zichzelf te ontwikkelen.

Carmen

Carmen

Groep 1/2A (ma – di – vrij)

 

Ik kan er echt van genieten als kinderen gaan stralen wanneer ze een moeilijke opdracht “eindelijk” snappen. Ik vind het belangrijk om kinderen bewust te maken van hun eigen werkhouding en ze zelfvertrouwen te geven, zodat ze alles eruit halen wat erin zit en ze een goed gevoel krijgen over zichzelf.

Renske

Renske

Groep 1/2B (ma- di – woe )

Power – Bouwcoördinator

Op onze school is er aandacht voor alle kinderen. Voor met name de rustige en teruggetrokken kinderen hebben wij onze eigen weerbaarheidstraining: POWER!  Als POWER-trainer hoop ik dat alle kinderen aan het eind van groep 8 met een gezonde dosis POWER mogen door stromen naar het V.O.

Jasmijn

Jasmijn

Groep 1/2B (do – vrij)

Ik haal zoveel energie uit het werken met kinderen en ze te zien groeien. Ik hoop dat ik ze kan helpen met het ontdekken van hun talenten en dat we vooral veel plezier en mooie momenten gaan maken. Door de kinderen te zien en ze het vertrouwen te geven, help ik ze graag bij hun ontwikkeling.

Fieke

Fieke

Groep 3 (ma- di )

Vertrouwenspersoon

Als teamlid van de ‘Jan Ligthart’ in Zelhem wil ik een positieve, oplossingsgerichte, actieve en enthousiaste leerkracht zijn. Ik heb inmiddels ruime ervaring in het basisonderwijs en heb de charme van alle leeftijdsgroepen mogen ervaren. ‘Never a dull moment’ maakt voor mij het onderwijs aantrekkelijk, ik houd namelijk van afwisseling en nieuwe uitdagingen en wil graag elk kind zijn talenten leren ontdekken en ontwikkelen.

Leonie

Leonie

Groep 4 (woe – do – vrij)

OR-Lid

Op onze school vind ik het belangrijk dat een kind met plezier naar school gaat. Naast het lesgeven vanuit de verschillende methodes, kan ik als leerkracht in de klas ook erg genieten van onverwachte leermomenten uit spontane situaties. Ook vind ik het belangrijk dat er naast het werk ook tijd is voor informele momenten. Uit die momenten komt ook veel moois naar voren, zowel op het gebied van leren als van de sfeer in de groep. Als een kind zich goed en prettig voelt, komt dit het leerproces op veel verschillende vlakken ten goede.

Ronella

Ronella

Groep 4 (do – vrij)

Op onze school werken we met een enthousiast team waarin ik mij prettig voel.  Naast respect hebben voor elkaar, vind ik het belangrijk om zoveel mogelijk van het positieve uit te gaan. Ieder kind heeft zijn eigen talent en is ergens goed in. Daarom vind ik naast de vakken taal, rekenen en spelling ook de creatieve vakken erg leuk en belangrijk.

Melissa

Melissa

Groep 4 (Ma- di – woe)

MR-lid 

Schoolhond (do)

Als leerkracht ben ik er voor alle kinderen, zodat zij zich veilig en prettig voelen in de groep. Ieder kind is anders en verdient mijn vertrouwen. Ik probeer dat vertrouwen uit te stralen, zodat ieder kind zich op zijn eigen manier kan ontplooien. Zowel cognitief alsook sociaal-emotioneel.

Jasmijn

Jasmijn

Groep 5 (woe)

 

Ik haal zoveel energie uit het werken met kinderen en ze te zien groeien. Ik hoop dat ik ze kan helpen met het ontdekken van hun talenten en dat we vooral veel plezier en mooie momenten gaan maken. Door de kinderen te zien en ze het vertrouwen te geven, help ik ze graag bij hun ontwikkeling.
Wilco

Wilco

Groep 5 (ma- di – do – vrij)

OR-lid

Obs Jan Ligthart staat voor Eigen-Wijs-Worden. Ik wil dat iedereen tot leren komt binnen de “Eigen” mogelijkheden. “Wijs”heid staat niet alleen voor kennis, maar zeker ook in de omgang met anderen. Bij “Worden” denk ik aan de toekomst van het kind. Naast de vraag: “Wat?”, is ook belangrijk: “Wie je wilt worden?” Ik ben leerkracht geworden, omdat dit me past en ik zo mezelf kan zijn.

Brechtje

Brechtje

Groep 6 (ma-di-woe-vrij)

MR-lid

Vertrouwen is voor mij het sleutelwoord. De kinderen in je klas moeten zich fijn voelen. Vertrouwen is geloven in de talenten van de kinderen.

Ingeborg

Groep 7 (ma t-m vrij)

ICT

Als leerkracht wil ik alle leerlingen uitdagen en ondersteunen om er het beste uit te halen. Iedere leerling heeft een eigen leertempo en ontwikkelmogelijkheden. Ik vind het belangrijk dat je als leerkracht meebeweegt met de leerlingen. Ik wil voor de leerlingen een coach zijn in hun leerproces. Het geven van vertrouwen vind ik daarbij belangrijk. Elk kind moet zich veilig en prettig voelen op school en in de klas.

Kim

Kim

Groep 8 (ma t/m vrij)

Bouwcoördinator

Een fijne en veilige sfeer in de klas vind ik erg belangrijk. Dan kunnen kinderen zich het beste ontwikkelen. Ik geniet van het magisch moment als bij kinderen het kwartje gevallen is. De blijdschap op het gezicht van het kind straalt direct over op jouw gezicht. Het is zo mooi om kinderen iets te mogen leren.

colorful-markers

Donny

Groep 6 (do)

Stamschool

Gerri

Gerri

Onderwijsondersteuner

Ik vind het belangrijk om kinderen een goede basis aan te leren. Hierbij staat de ontwikkeling van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid voor mij centraal. Daarnaast stimuleer ik de fantasie, creativiteit en het  spelenderwijs leren van kinderen. Een fijne, plezierige basisschooltijd bij ons op school: dat is waar ik aan wil bijdragen!

Daphne

Daphne

Onderwijsondersteuner (ma t/m vrij)

Vertrouwenspersoon

Ik vind het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn. Iedereen is tenslotte uniek en leert op zijn of haar manier. In mijn werk streef ik ernaar om te leren van en met elkaar in een gezellige sfeer, waarbij kinderen zich ontwikkelen op hun eigen manier.

Melanie

Melanie

Intern Begeleider

Zorg dragen voor de ontwikkeling van al onze kinderen; daar sta ik voor. Kinderen tot ontwikkeling laten komen en ze dingen zien doen die ze voorheen niet lieten zien. Door samen met de leerkrachten naar kinderen te kijken, bereiken dat ze stap voor stap verder gaan en uiteindelijk er klaar voor zijn om de stap naar het voortgezet onderwijs maken.

Michel

Michel

Directeur

Naar school gaan betekent nieuwe kansen, nieuwe vriendschappen en nieuwe ontdekkingen. We werken op de Jan Ligthart samen aan de groei en ontwikkeling van jullie kinderen, niet alleen op verstandelijk gebied, maar ook op sociaal, emotioneel en creatief vlak.

Op de Jan Ligthart geloven we in het creëren van een positieve leeromgeving waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt. We moedigen nieuwsgierigheid, creativiteit en een liefde voor leren aan. Het verbeteren van een persoonlijk record vind ik is net zo belangrijk is als kampioen worden.