Schooltijden

Bij ons op school werken we met het  vijf-gelijke-dagen model, elke dag hebben de leerlingen dezelfde lestijden.

De lestijden zijn dan van 8.30 uur tot 14.00 uur. Vanaf 8.20 uur mogen de kinderen naar binnen.

Uitgangspunten van het continurooster:

  • Kinderen zorgen voor hun eigen lunch.
  • De groepsleerkracht is in zijn/haar groep tijdens de lunch.
  • Er is voldoende ruimte voor beweging tijdens de lunchpauze.