Eigen

Eigen staat voor het kind dat centraal staat. Positiviteit, een prettige omgang met anderen en een veilige leeromgeving maken het kind eigen. Elk kind ontwikkelt zijn eigen gevoelens, gedachten en wil, met respect voor zichzelf en de ander.

Wijs

Vanuit een veilige basis leert elk kind zichzelf en de wereld steeds beter kennen. Het ontwikkelt zich op geheel eigen wijze en werkt aan de eigen vaardigheden. Deze basis en het gevoel van vertrouwen laten het kind zichzelf zijn en maken het steeds wijzer.

Worden

Worden betekent voor elk kind je leven lang leren, weten wie of wat je later wilt worden. Dat is een altijd doorgaande ontwikkeling gericht op het nu en het later. Door oog te hebben voor wat komen gaat, stimuleren we bij elk kind een positief toekomstgerichte houding.

De 4 pijlers van onze school

Ieder kind en iedere leerkracht verschilt. Deze verschillen bieden kansen om ons onderwijs en de begeleiding zoveel mogelijk af te stemmen op de kwaliteiten en onderwijsbehoeften van elk kind. We stellen hoge maar haalbare doelen, zodat de kinderen optimaal kunnen leren in een leerzame en uitdagende leeromgeving.

We vinden het belangrijk dat kinderen positief over zichzelf en anderen leren denken. Middels de Kanjer- en POWER-training geven we de kinderen handvatten om op een goede manier met sociale situaties om te gaan. Elkaar helpen, elkaar vertrouwen en samen plezier maken zorgt voor wederzijds respect en een veilige omgeving.

Het goed kunnen samenwerken vinden we erg belangrijk. Hierbij maken we gebruik van de uitgangspunten en werkvormen van het structureel coöperatief werken (bv. werken in teams en met maatjes). Samenwerkingsvaardigheden worden geoefend en er is veel onderlinge interactie. Dit bevordert het klimaat in de groep en er wordt doelgerichter gewerkt.

We weten dat deze moderne tijd veel andere vaardigheden vraagt van onze kinderen en dat wij hen daar goed op moeten voorbereiden. Een basiskennis ICT, bewust en actief om kunnen gaan met media en zelfstandigheid zijn van groot belang voor het verdere leven van de kinderen. Vaardigheden die wij hen proberen eigen te maken.

ACTIVITEITEN

POWER

AANMELDEN