Eigen

Eigen staat voor het kind dat centraal staat. Positiviteit, een prettige omgang met anderen en een veilige leeromgeving maken het kind eigen. Elk kind ontwikkelt zijn eigen gevoelens, gedachten en wil, met respect voor zichzelf en de ander.

Wijs

Vanuit een veilige basis leert elk kind zichzelf en de wereld steeds beter kennen. Het ontwikkelt zich op geheel eigen wijze en werkt aan de eigen vaardigheden. Deze basis en het gevoel van vertrouwen laten het kind zichzelf zijn en maken het steeds wijzer.

Worden

Worden betekent voor elk kind je leven lang leren, weten wie of wat je later wilt worden. Dat is een altijd doorgaande ontwikkeling gericht op het nu en het later. Door oog te hebben voor wat komen gaat, stimuleren we bij elk kind een positief toekomstgerichte houding.

De 4 pijlers van onze school

Ieder kind en iedere leerkracht verschilt. Deze verschillen bieden kansen om ons onderwijs en de begeleiding zoveel mogelijk af te stemmen op de kwaliteiten en onderwijsbehoeften van elk kind. We stellen hoge maar haalbare doelen, zodat de kinderen optimaal kunnen leren in een leerzame en uitdagende leeromgeving.

Darwin

Dit is Darwin, het nieuwste teamlid op basisschool Jan Ligthart. Darwin is een Australian Labradoodle van 5 jaar. Hij is een lieve, rustige en bescheiden hond die goed kan luisteren en troost biedt. Af en toe vindt hij dat hij zelf de wijsheid in pacht heeft en is hij eigenwijs.Darwin en zijn begeleider juf Melissa hebben een traject doorlopen dat hen heeft opgeleid tot A.A.I. (Animal Assisted Interventions) team. Dat betekent dat ze samen een team vormen in het begeleiden van kinderen.

Kinderen en dieren hebben een sterke band met elkaar. Vriendschap, gezelschap, vertrouwen en loyaliteit zijn eigenschappen die we aan honden toekennen. Het contact tussen kind en hond wordt als echt ervaren. Een hond (ver)oordeelt niet en is toegankelijk. Dit speelt een grote rol wanneer kinderen op wat voor manier dan ook extra zorg of begeleiding nodig hebben. Kinderen gaan de verbinding aan met de hond waardoor de begeleiding gemakkelijker verloopt. Werken met een schoolhond is drempelverlagend, brengt plezier, geborgenheid en echt contact.