Maandvieringen

Elke groep verzorgt één keer per jaar, voor de andere kinderen van de school, een viering. Er worden liedjes, dansjes en toneelstukjes ingestudeerd en opgevoerd. De ouders/verzorgers van de kinderen in de groep worden uitgenodigd om te komen kijken. Tijdens het oefenen en de uitvoering van de maandsluiting worden de creatieve talenten van de kinderen aangesproken en leren zij zichzelf te presenteren op een podium.

Projecten

Gedurende het schooljaar werken we aan verschillende thematische projecten. We nemen altijd deel aan de Kinderboekenweek, hierin staat een thema centraal en hebben we extra aandacht voor lezen. 

Daarnaast kiezen we elk jaar een project uit met een maatschappelijk thema dat aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. Hier wordt door de hele school aan gewerkt.  

In de groepen 1 en 2 wordt er voortdurend gewerkt in thema’s. Het thema staat centraal in het gehele aanbod; taal, rekenen, muziek en spel.

Schoolreis en kamp

Voor de groepen 1-2 t/m 6 worden jaarlijkse schoolreizen georganiseerd. 

De groepen 7 en 8 gaan op schoolkamp. Groep 7 slaapt een nacht op school en groep 8 gaat naar een ander locatie. 

Tijdens het kamp staat het groepsgevoel centraal. Er worden verschillende leuke activiteiten ondernomen, zoals zwemmen, klimmen en een avondspel.