Darwin de schoolhond

Vorig schooljaar heb ik van IJsselgraaf de kans gekregen mij te verdiepen in het werken met een schoolhond. Hieronder een stukje waarin ik vertel over mijn ervaringen.

Dit is Darwin, het nieuwste teamlid op basisschool Jan Ligthart.

Darwin is een Australian Labradoodle van 5 jaar. Hij is een lieve, rustige en bescheiden hond die goed kan luisteren en troost biedt. Af en toe vindt hij dat hij zelf de wijsheid in pacht heeft en is hij eigenwijs.

Darwin en zijn begeleider juf Melissa hebben een traject doorlopen dat hen heeft opgeleid tot A.A.I. (Animal Assisted Interventions) team. Dat betekent dat ze samen een team vormen in het begeleiden van kinderen.

Waarom een schoolhond

Kinderen en dieren hebben een sterke band met elkaar. Vriendschap, gezelschap, vertrouwen en loyaliteit zijn eigenschappen die we aan honden toekennen. Het contact tussen kind en hond wordt als echt ervaren. Een hond (ver)oordeelt niet en is toegankelijk. Dit speelt een grote rol wanneer kinderen op wat voor manier dan ook extra zorg of begeleiding nodig hebben. Kinderen gaan de verbinding aan met de hond waardoor de begeleiding gemakkelijker verloopt. Werken met een schoolhond is drempelverlagend, brengt plezier, geborgenheid en echt contact.

Wat doet de schoolhond

Samen met juf Melissa helpt Darwin kinderen die net even dat extra steuntje in de rug nodig hebben. Denk dan  aan kinderen die;

  • wat meer zelfvertrouwen kunnen gebruiken;
  • moeite hebben met het maken en onderhouden van vriendschappen;
  • moeite hebben met het reguleren van hun gedrag.

Een halve dag in de week is Darwin samen met juf Melissa op school om te werken met kinderen middels een  training. In die training leert de leerling over zichzelf (en anderen) door activiteiten met de hond uit te voeren en daarna gedachtes, aannames, gedrag, gevoelens en patronen te verwerken met behulp van de begeleider. De leerling ervaart door het uitvoeren van de activiteiten direct of indirect de consequenties van zijn handelen en wordt zich bewust van gevoelens en emoties. Deze ervaringen kunnen een aanzet zijn tot gedragsverandering.

De kinderen op school zijn dol op Darwin en kennen hem allemaal. Het liefst komen ze bij hem op bezoek om te knuffelen. Ook als hij door de gang loopt wordt hij met veel enthousiasme onthaald. De kinderen hebben geleerd dat dat niet de bedoeling is en respecteren zijn grenzen. Zo leren ze rekening houden met elkaar en hun eigen impulsen onder controle te houden. Op deze manier draagt Darwin niet alleen op individueel niveau zijn steentje bij, ook op schoolniveau is hij van invloed op een prettig leef en leerklimaat.

Ervaringen van kinderen

“ De hond geeft vertrouwen. Het is een leuke manier om dingen te doen waar je moeite mee hebt. Ik heb geleerd hoe ik rustig kan blijven, me sterk kan maken en mijn stem moet gebruiken.”

“Door de opdrachten met de hond kan ik meer dingen dan ik eigenlijk dacht.”