Ouderbijdrage

Het nieuwe schooljaar is inmiddels alweer begonnen. Naast de openingsactiviteit die in de eerste
week heeft plaatsgevonden worden daarnaast ook komende tijd weer allerlei leuke activiteiten voor
uw zoon en/of dochter georganiseerd. Om al deze activiteiten te bekostigen vragen wij u een
ouderbijdrage.


Vanuit de overheid zijn er duidelijke voorschriften over de vrijwillige ouderbijdrage. De school mag
geen kosten in rekening brengen voor zaken als schoolverzekering, licentiekosten, leesboeken etc.
We mogen wel kosten voor extra activiteiten, die niet noodzakelijk zijn voor het verzorgen van het
onderwijs in rekening brengen. Hierbij moet u denken aan het schoolreisje/kamp, een activiteit
(sinterklaas/kerst/sport).


Gezien de inflatie en het resultaat van het afgelopen schooljaar is het noodzakelijk om de bijdragen
te verhogen.


In onderstaande tabel treft u de nieuwe bedragen:

Groepen
Algemene activiteiten
Schoolreisje / Kamp
Zwemgeld
Reservering kamp
Totaal
1 en 2
€ 15,00
€ 40,00
€ 55,00
3 en 4
€ 15,00
€ 35,00
€ 20,00
€ 70,00
5
€ 15,00
€ 35,00
€ 20,00
€ 70,00
6
€ 15,00
€ 35,00
€ 20,00
€ 70,00
7
€ 15,00
€ 45,00
€ 10,00
€ 70,00
8
€ 15,00
€ 115,00
€ 130,00

Het bestuur van de OR heeft in september 2022 bovenstaande bijdragen vastgesteld. Indien u over de hoogte van deze bijdragen nog vragen heeft, kunt u het bestuur hierover benaderen.

Wij verzoeken u het totaalbedrag voor uw kind(eren) voor 28 februari 2023 over te maken naar:

BANKREKENING NL83 RABO 0113 0576 87
T.N.V. OUDERVERENIGING JAN LIGTHARTSCHOOL

Vergeet niet de naam en achternaam van uw kind(eren) te vermelden en de groep waar hij/zij in zit(ten).

Alvast onze hartelijke dank. 

Met vriendelijke groet, 

namens de oudervereniging Herni Lieverdink, penningmeester 

Email: or@basisschooljanligthart.nl