Ouderbijdrage

Het nieuwe schooljaar is inmiddels alweer begonnen. Naast de openingsactiviteit die in de eerste week heeft plaatsgevonden worden daarnaast ook dit jaar weer allerlei leuke activiteiten voor uw zoon en/of dochter georganiseerd. Om al deze activiteiten te bekostigen vragen wij u een ouderbijdrage.

Vanuit de overheid zijn er duidelijke voorschriften over de vrijwillige ouderbijdrage. De school mag geen kosten in rekening brengen voor zaken als schoolverzekering, licentiekosten, leesboeken etc. We mogen wel kosten voor extra activiteiten, die niet noodzakelijk zijn voor het verzorgen van het onderwijs in rekening brengen. Hierbij moet u denken aan het schoolreisje/kamp, een activiteit (sinterklaas/kerst/sport).

Gezien het resultaat van het afgelopen schooljaar is het niet noodzakelijk om de bijdragen te verhogen voor de groepen 3 t/m 8. Wel is het verzoek gekomen om ook voor de groepen 1 en 2 voor het schoolreisje een bus te regelen. Dit betekent dat ook hiervoor de bijdrage naar € 30,- wordt verhoogd. Vanwege de vele administratieve handelingen is besloten de bijdrage voor het cadeau tijdens Sinterklaas voor de groepen 5 t/m 8 niet meer in de algemene activiteiten bijdrage op te nemen (verlaging van € 4,- per leerling).

Groepen
Algemene activiteiten
Schoolreisje / Kamp
Zwemgeld
Reservering kamp
Totaal
1 en 2
€ 13,00
€ 30,00
€ 43,00
3 en 4
€ 13,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 63,00
5
€ 9,00
€ 30,00
€ 39,00
6
€ 9,00
€ 30,00
€ 10,00
€ 49,00
7
€ 9,00
€ 41,50
€ 8,50
€ 59,00
8
€ 9,00
€ 85,00
€ 94,00

Het bestuur van de OR heeft op 5 september 2019 bovenstaande bijdragen vastgesteld. Indien u over de hoogte van deze bijdragen nog vragen heeft, kunt u het bestuur hierover benaderen.

Wij verzoeken u het totaalbedrag voor uw kind(eren) voor 1 november 2019 over te maken naar:

BANKREKENING NL83 RABO 0113 0576 87
T.N.V. OUDERVERENIGING JAN LIGTHARTSCHOOL

Vergeet niet de naam en achternaam van uw kind(eren) te vermelden en de groep waar hij/zij in zit(ten).

Alvast onze hartelijke dank.
Met vriendelijke groet,
namens de oudervereniging
Email: or@basisschooljanligthart.nl